Om Oversettelsen

Vårt arbeid

Helt siden etableringen av Islamic Cultural Centre Norway (ICC) i 1974, har ICC jobbet for økt kunnskap om islam, blant annet gjennom islamsk litteratur på norsk. De siste årene har det blitt brukt mye tid og ressurser på å oversette Koranen. Vårt oversettelsesarbeid er basert på oversettelsen av Tafhim-ul-Quran (The Meaning of the Quran), som Sayyid Abul Ala Maududi ble ferdig med i 1973. Tafhim-ul-Quran er blant de mest leste Korantolkningene (tafsir) i verden, og den er oversatt til flere språk. Det er ingen tvil om at Koranen ikke kan oversettes til noen andre språk uten å miste noe av essensen i budskapet fra det opprinnelige arabiske språket. Arbeidet med denne oversettelsen har vært en lang og krevende prosess, og er et ydmykt forsøk på å bevare essensen og forståelsen som Tafhim-ul-Quran prøver å formidle, samtidig som det har blitt gjort tilpasninger og skrevet tilleggskommentarer der det har vært nødvendig.

Målgruppe – muslimer og ikke-muslimer

Da Sayyid Abul Ala Maududi startet sitt arbeid med Tafhim-ul-Quran, forklarte han selv at målgruppen aldri var ment å være lærde eller forskere. Målgruppen for ham var hele tiden den alminnelige muslim. En hvilken som helst person skulle kunne lese Koranen, forstå budskapet og implementere det i sin hverdag. Vi har forsøkt å holde den norske teksten enkel og lettlest så langt det har latt seg gjøre. Den skal ha god flyt og være enkel å forstå. Vi ønsker med denne oversettelsen å gi folk mulighet til selv å studere Koranen – uavhengig av om man er muslim eller ikke. Dette er fra Islamic Cultural Centre et forsøk på å gi noe tilbake til det norske samfunnet, og vi håper vi med dette har klart å bidra til noe positivt for Norge, muslimer og islam.