Info om App

Les Koranen på mobilen med vår nye App

Støtt oss

Vi trenger din støtte for en god sak

Les Koranen

Et verktøy for å lese og utforske

Siste oppdatering
Surah 56- Al Waqiah 16.04.2022

Surah Introduksjonen Ad Dokhan  02.12.2021

Hvorfor er ikke hele Koranen ferdig oversatt?

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Min Herre, gi meg mer kunnskap! (Taha 20:114)

Vi takker Allah, den Allmektige, for at Han har gitt oss evne og anledning til å fullføre denne krevende oppgaven med oversettelse av Koranen. Vi ønsker også å takke alle som har ventet tålmodig på dette.

Vår prioritet – kvalitet

God kvalitet på oversettelsen har vært vår høyeste prioritet, fremfor å utgi oversettelsen raskt. Det har vært mange runder med revisjoner, lange møter med imamer, og konsultasjon av andre oversettelser for å få klarhet i forståelsen av vanskelige tekster. Dette arbeidet bærer med seg et tungt ansvar, og vi ber derfor om forståelse for at det kan gå lang tid mellom utgivelse av ny surah. Vi ber Allah, den Allmektige, om tilgivelse for der vi kommer til kort, og er ydmyke for at vi aldri kan klare å formidle Koranens budskap slik den fortje­ner det.

Oppfordring

En siste oppfordring til våre lesere er å studere denne hellige Boken nøye. Les den sakte, la den synke i hjerte og sjel. Mennesket vil forbli feilbarlig, og det er ingen tvil om at nye øyne vil se andre mulige oversettelser av dette verket, og eventuelt forbedringspotensiale. Hvis det finnes noe kritikkverdig i denne oversettelsen, la ikke dette hindre deg i å studere og få glede av resten av Koranen. Hvis denne oversettelsen har hatt en positiv innvirkning på deg, vil vi gjerne vite det også. Det vil være en glede for oss å vite at noen har hatt nytte av arbeidet vårt.